Nota prawna

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, układ stron oraz inne elementy zwane dalej materiałami, znajdujące się w serwisie "www.krzysztofwierzbowski.pl" zostały umieszczone zgodnie z prawem.

Autorami materiałów zamieszczonych w serwisie "www.krzysztofwierzbowski.pl" i na kolejnych podstronach serwisu są Krzysztof Wierzbowski (Właściciel) oraz inni autorzy zaproszeni do współpracy.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie i podstronach serwisu "www.krzysztofwierzbowski.pl" zostały umieszczone za zgodą ich autorów i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie ich do własnych celów bez zgody i wiedzy autorów jest zabronione.
Szczególnie zabronione jest:
- publikowanie materiałów na innych stronach internetowych bez wiedzy i zgody autorów,
- publikowanie na innych stronach internetowych bez podania autorstwa i źródła informacji,
- publikowanie materiałów pobranych ze strony "www.krzysztofwierzbowski.pl" z podaniem autorstwa osób trzecich,
- sporządzanie fotomontaży, kolaży i wszelkich innych utworów z wykorzystaniem materiałów pobranych ze stron serwisu "www.krzysztofwierzbowski.pl",
- modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie jakiejkolwiek części serwisu,
- tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych opartych na tych materiałach.

Wszelkie przypadki naruszenia powyższych postanowień skutkować będą natychmiastowym przekazaniem sprawy na drogę sądową.

Wszelkie wątpliwości i pytania na temat praw autorskich do poszczególnych materiałów zamieszczonych w serwisie można uzyskać pod adresem e-mail.

2011 © Krzysztof Wierzbowski, wszelkie prawa zastrzeżone.
Design & Webmastering: 2011 © Michał Chęciński / www.spokojnie.pl

Podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000.80.904)
Wyciąg z ustawy:

Art. 79. (62) 1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.